Afschaffen zelfstandigenaftrek onacceptabel en onterecht

AktieDeze week was er veel rumoer over de lastenverzwaring voor ZZP’ers die het kabinet voor ogen heeft. Hoewel het plan ook al in juni voor veel ophef zorgde heeft het Financieel Dagblad (in komkommertijd) het afschaffen van de zelfstandigenaftrek opnieuw onder de aandacht gebracht.

 

 

 

 

Onzinnige inkomensvergelijking

In het artikel wordt een inkomensvergelijking gemaakt tussen werknemers en ZZP’ers. Waarom is onduidelijk, want ZZP’ers zijn nu eenmaal bewust geen werknemers. Ze zijn zelfstandig en handelen voor eigen rekening en risico. Bovendien hebben we het in de vergelijking over een inkomensgroep van € 20.000,- die zich probeert staande te houden. Hieruit mag niet geconcludeerd worden dat iedere ZZP’er zielig is of profiteur van belastingvoordelen is. Het tegendeel is waar, verreweg de meeste zelfstandigen hebben een leuk inkomen. Vergelijkingen kun je maken zoals je wilt en de voorstelling van het FD is helaas zeer eenzijdig.

 

In het FD geen rekening gehouden met de verzekeringen die de zelfstandige moet afsluiten voor arbeidsongeschiktheid en sparen voor een normaal pensioen. Ook wordt vergeten dat zelfstandigen geen inkomensgarantie hebben zoals werknemers en niet betaald worden als met vakantie gaan of als ze een tijdje ziek zijn. Daarnaast zijn zelfstandigen sterk afhankelijk van het aanbod van opdrachten, in de huidige economie staat het aantal opdrachten zwaar onder druk en zijn de tarieven beduidend lager. Dat heet ondernemersrisico, daar klaagt niemand over. Veel zelfstandigen in de vergeleken lage inkomensgroep werken liever dan thuis te zitten met een uitkering.

 

Schijnconstructies

Als het kabinet denkt dat door het verlagen van de belastingvoordelen schijnconstructies zullen verminderen hebben wij toch zeer mijn twijfels over de kwaliteit van onze regering. In het regeerakkoord is geschreven over de noodzaak om schijnzelfstandigheid terug te dringen en daar wringt misschien wel de schoen. Schijnzelfstandigen bestaan niet, foute werkgevers die hun personeel weten te verleiden om als zelfstandige te gaan werken wel. Daar ligt de pijn en deze foute werkgevers pak je niet aan met een belastingverhoging bij de zelfstandigen. Of anders gezegd: we mogen best trots zijn op de zelfstandigen die nu werken in plaats van een uitkering te ontvangen en mogen deze groep niet afstempelen als belastingprofiteurs. Bovendien voorkomt deze groep zelfstandigen dat we nog veel hogere werkloosheidscijfers en uitkeringen zouden hebben.

 

Binnen de schijnconstructies is een grote groep zelfstandigen werkzaam die op grove manier misbruikt worden door koppelbazen en bemiddelaars. Polen, Roemenen, Bulgaren en vele andere nationaliteiten werken hier officieel als zelfstandige terwijl men niet eens weet dat ze zelfstandig zijn. Ook een aantal grote nationale bedrijven maakt op grote schaal misbruik van hun monopoliepositie, vaak met medeweten en goedkeuring van onze overheid en Belastingdienst. Het zou goed zijn als de overheid en de politiek zich eens achter het oor gaan krabben en daar een oplossing voor zoeken.

 

Stimuleren en afstraffen

De overheid en politiek waren jarenlang trots op het stijgend aantal zelfstandigen. Oud-premier Balkenende riep al voortdurend dat de VOC-mentaliteit terug moest komen. Die trend is doorgezet, werklozen werden te pas en te onpas gestimuleerd om zelfstandig te worden in plaats van hun recht op een uitkering te behouden. “Je verdient wel minder maar daar staan leuke voordelen tegenover zoals het belastingvoordeel’ was ongeveer het enige argument dat het UWV gebruikte. Nu een grote groep aan dit verlangen heeft voldaan moeten ze blijkbaar weer afgestraft worden door de zelfstandigenaftrek te laten verdwijnen.

 

Werknemers zonder vast dienstverband

Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft het aantal zelfstandigen fors omhoog gebracht. Werkgevers willen zo weinig mogelijk vast personeel in dienst en gaan veelal over op tijdelijke contracten die ze na drie keer niet verlengen. Mensen staan na drie arbeidscontracten weer op straat omdat de werkgever in onzekere tijden het arbeidsrisico en de financiële gevolgen van de sociale zekerheid niet aandurven. Het gevolg hiervan is dat werkgevers overgaan op detachering en ZZP-(schijn)constructies. Als je schijnconstructies echt wilt bestrijden dan ligt hier een mooie uitdaging voor het kabinet.

 

Merendeel ZZP’ers gelukkig

De negatieve tendens van pers en politiek is er blijkbaar op gericht om zoveel mogelijk schrijnende verhalen te schrijven of te geloven. Het tegendeel is gelukkig waar: verreweg het merendeel van de zelfstandigen is gelukkig met de huidige situatie. Ze werken in vrijheid, als ondernemer en zijn niet meer afhankelijk van allerlei tussenmanagers in het bedrijfsleven. Daarnaast verdienen ze een aardige boterham en zijn ze bezig met het uitoefenen van hun vak waarin ze zichzelf kunnen zijn.

 

Belastingregels aanpassen

Blijkbaar moet heel Nederland inleveren omdat de overheid de uitgaven niet onder controle heeft. Niemand vindt het leuk om te moeten inleveren, ook zelfstandigen niet. Als je als zelfstandige met een zeer leuke winst thuiskomt is het inleveren van een aftrekpost zoals de zelfstandigenaftrek niet zo heel spannend voor je besteedbaar inkomen, maar met de aangekondigde plannen wordt juist de groep zelfstandigen geraakt die het absoluut niet kunnen missen.

 

Vanuit Stichting ZZP Nederland pleiten we al jaren voor een bevredigende aanpassing op de zelfstandigenaftrek, het urencriterium, de VAR-verklaring, btw in de zorgsector en de vele onnodig belemmerende overheidsmaatregelen. Dat verlaagt ook nog eens de overheidsuitgaven. Nu ZZP Nederland is uitgegroeid tot de grootste zelfstandigenorganisatie worden we graag aangehoord, maar om nu te zeggen dat de uitvoerende overheid er iets mee doet? De politiek is van goede wil, zeker in verkiezingstijd, maar veel verder komt men niet in Den Haag. Uiteindelijk lijkt het wel of de uitvoerende overheid de touwtjes in handen heeft in plaats van regering en Tweede Kamerleden.

 

Gaan we met zijn allen naar het Malieveld?

De groep zelfstandigen die zich aansluit bij een zelfstandigenorganisatie is sterk groeiende. Dat biedt mogelijkheden om een krachtige stem te laten horen in politiek Den Haag. Misschien moeten we met 800.000 zelfstandigen maar eens in Den Haag het Malieveld op of het plein bij de Tweede Kamer vol laten stromen om meer begrip te krijgen voor de positie van ondernemende zelfstandigen?

 

Bron: ZZP Nederland

- Personeel- en Organisatieadviseur voor het MKB - Brengt uw organisatie en HRM op orde!

Geef een reactie