Welkom op de website van ZZP Capelle.

In november 2012 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel en de Kamer van Koophandel-Rotterdam een eerste bijeenkomst georganiseerd voor Capelse zzp’ers. De positieve energie die daaruit is ontstaan, heeft onder meer geleid tot het oprichten van de vereniging ZZP Capelle. Enkele enthousiaste leden hebben ervoor gezorgd dat deze website in de lucht is gekomen, en ook wordt er gebruikgemaakt van social media. De leden voelen zich betrokken bij de vereniging en willen graag met elkaar samenwerken. Vanuit het Ondernemershuis in Capelle aan den IJssel werken mensen hard aan het verder uitbouwen van onze vereniging.
De gemeente heeft de grote uitval van startende ondernemers als een knelpunt in het ondernemersklimaat genoemd. Daardoor ontstaat er onvoldoende structurele vernieuwing van de economie (bron: website gemeente Capelle aan den IJssel).
Het doel van de vereniging ZZP Capelle is uit te groeien tot een groot netwerk van ondernemers.
Kernwoorden hierbij zijn: zoeken, vinden en samenwerken.

Bent u als zelfstandig ondernemer gevestigd of werkzaam in de gemeente Capelle aan den IJssel, dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van onze vereniging.

De vereniging heeft als bestuur de onderstaande personen in de daarbij genoemde rollen.

  • Voorzitter – Rob Nieuwveld
  • Penningmeester – Dirk Jan Radsma
  • Algemeen bestuurslid – Maija Rusak (wacht op goedkeuring in ALV)

De vereniging heeft momenteel de volgende commissies benoemd:

   • Kascommissie: Rianne Lampers en Maija Rusak
   • Communicatie: Jannie de Kraker
   • Website: Chris van der Scheer
   • Linkedin/Facebook: Willy Sietsma
   • Twitter: Rob Nieuwveld
We zoeken voor het secretariaat iemand die de volgende kwalificaties heeft
– kennis, ervaring en of affiniteit met het gebied van secretariaat
bereid om ongeveer 8 uur per maand hieraan te besteden
– bereidheid om deze taak voor minimaal 12 maanden te vervullen
– enthousiasme en de wil om onze vereniging vooruit te helpen

Reageren

Stuur s.v.p. een e-mail met uw motivatie aan voorzitter@zzpcapelle.nl .
De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel-Rotterdam en het huishoudelijk reglement is na oprichting van de vereniging van kracht.