De vereniging heeft als bestuur de onderstaande personen in de daarbij genoemde rollen, situatie per 12 augustus 2019:

    • Voorzitter – Rob Nieuwveld (06-48347600, voorzitter@zzpcapelle.nl)
    • Secretaris – Mark Lantrok (info@zzpcapelle.nl)
    • Penningmeester – Rob Storm (rac.storm@adminaut.nl)
 
De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel-Rotterdam en het huishoudelijk reglement is na oprichting van de vereniging van kracht.