ZZP Capelle Ondernemersborrel op Hitland woensdag 29 september

Op woensdag 29 september organiseren we een Ondernemersborrel tussen 17 en 19 uur in Restaurant HIT eten & drinken in recreatiegebied Hitland op de grens van Capelle en Nieuwerkerk.

Deze heeft met name als doel om elkaar te ontmoeten en zakelijke ervaringen te delen.

Het eerste drankje voor elke deelnemer plus een bitter-garnituur betalen wij, het overige is voor eigen rekening van de deelnemers aan deze ondernemersborrel.

Mede vanwege corona-maatregelen is aanmelden vooraf verplicht via info@zzpcapelle.nl zodat we o.a. het aantal bezoekers kunnen monitoren.

We zien je graag woensdag 29 september aan de Blaardorpseweg 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel – bij Golfclub Hitland – met ruime parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.

ZZP Zomer Buffet 7 juli 2021

Op woensdag 7 juli 2021 organiseert ZZP Capelle, samen met partner ZZP Krimpenerwaard, het ZZP Zomer Buffet. Het wordt een informeel event, waarin je optimaal gelegenheid krijgt om te netwerken.

Het buffet wordt net als in 2019 verzorgd door Esther van Leeuwe van Smaak van de Waard

Nadere details en wijze van inschrijving volgen binnenkort.

De locatie:
Voetbalvereniging CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XW Capelle aan den IJssel

Inloop : van 17:00 tot 18:00 uur
Aanvang: 18:00 uur
Einde : 22:00 uur

‘Invoering verplichte AOV voor zzp’ers duurt nog jaren’

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou komen. Zzp’ers betalen dan maandelijks premie. Een jaar geleden, maart 2020, presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid hier een voorstel voor. In een Kamerbrief van 26 maart 2021 beschrijft Koolmees dat de uitvoering op grote problemen stuit.

Zo sluit Koolmees af met: Samen met beoogde uitvoerders en sociale partners bereiken we vooruitgang, maar er blijven uitdagingen. Hoewel uiteindelijke keuzes over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aan een volgend kabinet zijn, blijven wij ook de komende periode met onverminderd commitment gezamenlijk aan deze uitdagingen werken, om zo een arbeidsongeschiktheidsverzekering te creëren die recht doet aan het advies van de Stichting (van de Arbeid).

zzpservicedesk.nl schrijft hierover:
Uit het voorstel bleek dat ‘keuzevrijheid’ voor zelfstandigen belangrijk is. “Vanwege de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie, biedt het voorstel verschillende keuzemogelijkheden. Zo kan elke zelfstandige zelf bepalen welke verzekering passend is.” Daardoor kan de hoogte van de premie flink verschillen.

Nadat Koolmees het voorstel aan het UWV en de Belastingdienst had voorgelegd, bleek dat juist deze ‘keuzevrijheid’ uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

Alternatieve manieren

Minister Koolmees kijkt nu naar alternatieve manieren om de verplichte AOV te regelen. Een mogelijkheid die “recht doet aan advies van de Stichting”. Zo wordt er gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten. 

Wanneer de verplichte AOV er gaat komen is nog niet bekend. “Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten.”

De volledige Kamerbrief d.d. 26 maart van Wouter Koolmees “Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen” is hier te downloaden/lezen.

Vakbond CNV (waar onze secretaris Mark Lantrok een bestuursfunctie vervuld) heeft hier een Q&A pagina met veel informatie over het onderwerp. Zoals waarom er in 2019 een pensioenakkoord kwam en waarom de uitwerking zo lang duurt.

Gemeente Capelle start ondernemersspreekuur

Wethouder Harriët Westerdijk (Economie) wil in deze uitdagende tijden de Capelse ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom wordt er een (digitaal) ondernemersspreekuur ingesteld. Tijdens dit ondernemersspreekuur kunnen allerlei vragen rond ondernemen gesteld worden aan de wethouder. Harriët Westerdijk probeert de vragen direct tijdens het spreekuur te beantwoorden, maar het kan zijn dat sommige antwoorden meer tijd nodig hebben. Uiteraard wordt er dan zo snel mogelijk op teruggekomen.

Het eerste ondernemersspreekuur is vrijdag 16 april van 13.00 uur tot 14.30 uur. Om zoveel mogelijk ondernemers te woord kunnen staan, is voor elke afspraak ca. 12 minuten de tijd. Ondernemers die een afspraak willen maken, kunnen hun verzoek mailen naar ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl. Dan wordt de afspraak ingepland.

Ook leden ZZP Capelle flink geraakt door brand in Ondernemershuis

Zéker vier leden van ZZP Capelle hebben direct te maken met de gevolgen van de brand in het Ondernemershuis. Wim Schipper als eigenaar van het gebouw, Frans Schreutelkamp, Rob Storm en Tjeerd de Lange als zelfstandig ondernemers in het gebouw. ZZP Capelle voorzitter Rob Nieuwveld ging met hen op dinsdag 23 maart in gesprek.

Wim Schipper vertelde dat hij natuurlijk persoonlijk geraakt is. Het was immers een heel bijzonder en uniek project destijds begin 2013 om het Ondernemershuis op te zetten. Wim is erg betrokken bij de huurders en daarmee in gesprek. Bij elke huurder hoort een eigen verhaal, sommigen zijn diep verdrietig, anderen zijn boos. De ene huurder leidt niet of nauwelijks schade en zet zijn/haar laptop gewoon elders neer om te werken en anderen hebben apparatuur, opslag, papieren dossiers en archieven of ateliers.
Op gebied van herstel is nog weinig te zeggen. De enorme hitte heeft een gigantische impact. Experts van verzekeraars gaan de zaak onderzoeken en ook via betrokken instanties zoals Bouw en Woningtoezicht onderzoeken of herstel mogelijk is of dat het gebouw herbouwd dient te worden wat inhoudt dat eerst de restanten gesloopt dienen te worden. Via diverse media (Rijnmond en AD) wordt hierover bericht.

Frans Schreutelkamp (De Tijdwinkel, reparatie van uurwerken waaronder antieke klokken) vertelde op dinsdag dat de emoties flink loskwamen. Frans had een opslagruimte aan de kant van de meubelzaak dus de kans is groot dat daar veel schade is. Op dat moment had Frans daar nog geen zicht op. Het winkeltje dat Frans heeft leek qua schade mee te vallen, afgezien van waterschade. Hoeveel rook- en roetschade er is, is nog onduidelijk. Frans had al contact gehad met de eigenaar van het gebouw over een mogelijke vervangende ruimte.

Voor Rob Storm (onze penningmeester) is er geen schade. Rob huurde een werkplek in het Ondernemershuis echter werkt met een laptop en ‘in the cloud’.

Tjeerd de Lange (FlexLounge, zaalverhuur, bruin café, restaurant) vertelde dinsdag dat de emoties loskomen. dat het erop lijkt dat er alleen een gigantische waterschade is. Wat de impact daarvan is, is nog niet te zeggen. Ook is voor Tjeerd nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de FlexLounge. Het trieste is ook dat juist in 2020 extra zalen in gebruik konden worden genomen na een grote verbouwing met een extra trap naar boven.

We wensen allen al het goede en blijven in contact

Pages: 1 2 3 19