Prinsjesdag 2019 en de zzp’er

Het platform ikwordzzper.nl plaatste een – naar onze mening – goed artikel over wat hetgeen uit Prinsjesdag 2019 betekent voor ons zzp’ers.

“Een aantal maatregelen die op Prinsjesdag 2019 werden gepresenteerd waren al eerder uitgelekt. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De zzp’ers moeten zich op den duur gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ingaat en wat het gaat kosten, blijft onduidelijk. Het kabinet komt in de zomer van 2020 met een voorstel.

In de Miljoenennota herhaalt het kabinet de maatregelen die zijn afgesproken in het Pensioenakkoord. Daarin staat onder andere dat zelfstandigen meer mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen. Dat betekent niet dat ze verplicht moeten sparen voor hun pensioen.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring

Verder geldt vanaf 2021 een minimum uurtarief van € 16 per uur voor zzp’ers. Deze maatregel is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Diverse belangenbehartigers en politieke partijen pleiten voor een hoger minimumtarief, maar door EU-wetgeving is dat niet mogelijk.

Bij zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 gaat het kabinet ervan uit dat mensen kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren.

De zzp’ers met een hoog tarief zullen vanaf 2021 werken met een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Hoe en wanneer deze verklaring kan worden ingezet is nog onduidelijk, ook wat de inhoud zal zijn.

Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Dat de zelfstandigenaftrek met ruim € 2.000 omlaag zou gaan las je al eerder in dit nieuwsbericht. Echter nu is bekend geworden dat dit in acht stappen gaat plaatsvinden vanaf 2020 ieder jaar € 250 en één keer een stap van € 280. Uiteindelijk zal er in 2028 een bedrag van € 5.000 aan zelfstandigenaftrek overblijven. Doordat er ook maatregelen worden genomen die de lasten zullen verlichten, zoals het verhogen van de arbeidskorting, zullen volgens de eerste berekeningen zelfstandigen er uiteindelijk op vooruit gaan.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting wordt over het gehele traject verhoogd met in totaal
€ 285, verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022. De algemene heffingskorting wordt met € 78 extra verhoogd in 2020 en € 2 extra in 2021.

Flex en ZZP slecht voor economie

Ondanks de even spaarzame als obligate mooie woorden kan de Miljoenennota niet verhullen dat het kabinet weinig op heeft met zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers. Het beeld dat het kabinet heeft van deze categorie werkenden is uitgesproken negatief. Een serieuze onderbouwing daarvan zoekt de lezer tevergeefs. Lees verder in deze blog van ZZP Expert Pierre Spaninks.

Inkomstenbelasting gaat omlaag bij modale zzp’er

Betaal je nu nog 36,65% inkomstenbelasting tot € 20.384 belastbare winst en tot € 68.507 38,1% belasting. Vanaf 2020 zal er over de eerste € 68.507 een percentage van 37,35% gaan gelden en daarboven 49,5% waar nu nog 51,75% over wordt geheven. Dit betekent in de praktijk dat zzp’ers met een laag inkomen er op achteruit zullen gaan en modale inkomens en hoger er op vooruit.

Subsidieregeling vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Doel van het STAP-budget is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt.

Bijtellingspercentage elektrische auto omhoog

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak gaat in 2020 omhoog. En bedraagt dan 8% over de eerste € 45.000 cataloguswaarde en 22% over het meerdere.

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting en BPM voor volledig elektrische auto’s blijft tot 2025 gehandhaafd. Hybride auto’s blijven tot 2025 profiteren van een korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting.

Overige wetswijzigingen voor zzp’ers

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels. of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app van de Kamer van Koophandel.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij deze materie? Word dan lid van Het Ondernemerscollectief en vraag het aan de Fiscale Helpdesk of zoek een boekhouder bij jou in de regio via www.zzpboekhoudkantoor.nl.

Foto: Chiara Daneluzzi (thank you)

ZZP Capelle heeft met Rob Storm nieuwe penningmeester

ZZP Capelle heeft de nieuwe penningmeester binnen. Met Rob Storm, die met zijn bedrijf Adminaut zetelt in het Ondernemershuis in Capelle aan den IJssel hebben we meer in de ondernemersvereniging dan iemand die de administratie voert.

Een quote uit een artikel in Accountantweek.nl

“Financieel expert Rob Storm van Adminaut zet moderne software in om klanten optimaal te helpen. Om geld te besparen, te verdienen, of risico’s te vermijden. “Noem het de zorgplicht van de accountant.” Toegevoegde waarde levert het kantoor middels advies en analyses. “We zijn gespecialiseerd in start-ups en mkb-ondernemerschap. We kijken mee met de ondernemer en dragen opties aan voor beslissingen.” “

In juni 2019 kwamen Mark Lantrok en ondergetekende in gesprek met Rob Storm via een netwerkpartner die wist dat we behoefte hadden om de functie penningmeester opnieuw in te vullen. Het contact leggen was snel en eenvoudig want het gebeurde tijdens het ZZP Zomer Buffet bij voetbalclub Zwervers waar Rob Storm ook aanwezig was.
Na enkele vervolggesprekken zijn handen geschud en is het via de KvK vastgelegd. Mark en ik hebben vertrouwen in deze uitbreiding ook omdat Rob Storm gewend is om strategische routes te bepalen en kansen te zien.

Rob Storm heeft een achtergrond in ICT en administratie en werkte als credit controller en hoofd administratie bij verschillende bedrijven. In 1987 begon hij voor zichzelf.

Voor meer achtergrondinformatie kan het volgende artikel (van de quote) interessant zijn om te lezen:

https://accountantweek.nl/artikel/rob-storm-adminaut-visma-klanten-bedienen-met-zuivere-informatie-

Natuurlijk bedankt het bestuur Dirk Jan Radsma voor zijn inzet en secure werk als penningmeester gedurende de afgelopen jaren.

Namens het bestuur,
Rob Nieuwveld
Voorzitter ZZP CapelleOndernemersontbijt ZZP Capelle vanaf 4 september 2019 bij Brownies & downieS

Het maandelijks georganiseerde Ondernemersontbijt van ZZP Capelle vindt vanaf 4 september 2019 plaats bij Brownies & downieS op het Stadsplein 39 in Capelle aan den IJssel. Daar zijn wij binnen het bestuur van ZZP Capelle trots op en blij mee.

Vanaf april 2018 waren we met het Ondernemersontbijt bij Tjeerd de Lange van de FlexLounge. We danken Tjeerd voor de service bij deze ochtenden. Nu gaan we van Capelle XL naar het stadshart bij Brownies & downieS.

Na een eerste gesprek met Jolanda Opschoor, eigenaar van Brownies & downieS Capelle aan den IJssel, waren we het snel eens en werden handen gedrukt (op de foto Jolanda Opschoor met ZZP Capelle voorzitter Rob Nieuwveld)

Het blijft op de eerste woensdag van de maand tussen 08.00 uur en 09.30 uur. Deelnemers krijgen allen een gevarieerd ontbijt (ontbijtplank) inclusief een eerste kop koffie of thee. Glütenvrij brood is beschikbaar.

Prijs van het ontbijt: € 8,50 ter plaatse te voldoen individueel door elke deelnemer. Bij deelname aan het Ondernemersontbijt hoort het daadwerkelijke ontbijt voor elke deelnemer.

Verdere details:
Locatie: Brownies & downieS, Stadsplein 39, Capelle aan den IJssel
Informatie: https://www.browniesanddownies.nl/capelleaandenijssel

Het minimaal aantal deelnemers:   10 personen.
Het maximaal aantal deelnemers:  18 personen.

Deelname vindt plaats op inschrijving; aanmelden s.v.p. per e-mail naar ontbijt@zzpcapelle.nl en dat kan tot en met de zondag voorafgaand aan het Ondernemersontbijt.

Formule Ondernemersontbijt:
Er is een strakke formule. Na een korte inleiding krijgt iedere ondernemer de tijd zich voor te stellen via een pitch en wordt geïnventariseerd wat de deelnemers voor elkaar kunnen betekenen. Na afloop daarvan is er tijd om te netwerken.

Annuleringen tot 24.00 uur van tevoren uitsluitend via mailadres: ontbijt@zzpcapelle.nl.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang verzoeken we de deelnemer om de € 8,50 alsnog te betalen in verband met gemaakte reservering.

We hopen je te kunnen begroeten als deelnemer.

Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor zzp’ers

Vanaf 1 juli 2019 zijn verschillende wetten en regels veranderd. Daarnaast gingen afgelopen maanden diverse wetswijzigingen in. De belangrijkste wetswijzigingen voor jou als zzp’er op een rij.

Wat verandert op 1 juli en 1 oktober 2019?

5 wetten en regels die voor jou als zzp’er van belang kunnen zijn.

1. Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Heb jij als zzp’er het energieverbruik van jouw bedrijf goed in beeld? Als dit hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, val je namelijk onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Deze wetswijziging ging op 27 februari 2019 in. En betekent voor jou dat je uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je neemt. Deze informatieplicht draagt bij aan een versnelling van de energiebesparing binnen het bedrijfsleven. Het betreft zo’n 100.000 ondernemers.

2. Minimum jeugdloon per 1 juli 2019 weer omhoog

Overweeg je om personeel in dienst te nemen omdat jouw bedrijf groeit? Houd dan rekening met een stijging van het minimumloon. Want voor 18-, 19-, en 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor 21-jarigen wordt dit 100%, zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 22-jarige werknemers was dit laatste sinds 1 juli 2017 al het geval.

3. Pomphouders moeten vaker E10 benzine aanbieden

Heb je een tankstation? Dan moet je van de overheid vanaf 1 oktober 2019 vaker E10 benzine aanbieden. E10 is benzine met een hoger percentage (bio)ethanol. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot waardoor het minder milieuvervuilend is. Heb je 2 of meer tankinstallaties voor benzine in je tankstation? Dan moet minimaal de helft geschikt zijn voor E10.

4. APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken

Rijden jouw gemotoriseerde voertuigen, zoals landbouw- en bosbouwtractoren, op de openbare weg en sneller dan 25 km per uur? Dan geldt per 1 oktober 2019 een kentekenplicht. Daarnaast wordt de APK-keuring verplicht voor trekkers die harder dan 40 km per uur kunnen.

5. Aandelen aan toonder vanaf volgend jaar op naam

Heb je als zzp’er aandelen aan toonder in bezit? Vanaf 2020 moeten anonieme aandelen (aan toonder) van naamloze vennootschappen op naam gesteld zijn. Dit staat in de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder die op 1 juli 2019 ingaat. Als je aandelen aan toonder hebt, meld je dan bij de nv om ze op naam te laten stellen. Wacht je hiermee tot na 1 januari 2021? Dan vervallen de rechten die je hebt op deze aandelen.

Origineel artikel van KvK.nl https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/wetswijzigingen-per-1-juli-2019-voor-zzpers/

Kleineondernemersregeling (KOR) verandert per 2020

Is je omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kun je vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijg je u een vrijstelling van je btw-plicht.

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Je kunt deze regeling in 2019 nog gebruiken. Dit kan als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan 1.883 euro per jaar. Je draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Omzetgerelateerd vanaf 2020

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Je mag dan geen btw op je leveringen berekenen. De btw op kosten (voorbelasting) mag je ook niet aftrekken. Je mag een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeft geen btw-aangifte in te dienen. Je keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt.

Overschrijden van 20.000 euro-grens

Maak je meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Dan moet je btw berekenen vanaf de levering waarmee je de 20.000 euro-grens overschrijdt. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kun je geen gebruik maken van deze regeling.

Is nieuwe KOR voor jou interessant?

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de nieuwe KOR je gemak bieden. Je hoeft geen btw-administratie meer bij te houden en ook geen btw-aangifte meer te doen. Kijk hier of de nieuwe KOR voor jou interessant is.

  • Ga je een investering doen? Dan kun je als je de nieuwe KOR gebruikt, de btw op die investering niet verrekenen als voorheffing.
  • Heb je in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren.
  • Verhuur je een pand btw-belast? Dan kun je de nieuwe KOR niet gebruiken.
  • Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Je ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.
  • Heb je vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt jouw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant voor jou.
  • Heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Twijfel je nog? Laat je adviseren door je (fiscaal) adviseur.

Gebruikmaken van nieuwe regeling

Wil je de nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020 gebruiken? Kom dan in actie. Zorg dat je aanmelding vóór 20 november binnen is bij de Belastingdienst. Heb je onder de huidige KOR een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan ga je automatisch over naar de nieuwe regeling. Daarover heb je van de Belastingdienst al een brief gekregen. Meer informatie over de nieuwe KOR vind je op de website van de Belastingdienst.

Originele artikel van de KvK
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/kleineondernemersregeling-verandert/

Foto van Helloquence op Unsplash

Pages: 1 2 3 4 5 6 18