‘Invoering verplichte AOV voor zzp’ers duurt nog jaren’

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou komen. Zzp’ers betalen dan maandelijks premie. Een jaar geleden, maart 2020, presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid hier een voorstel voor. In een Kamerbrief van 26 maart 2021 beschrijft Koolmees dat de uitvoering op grote problemen stuit.

Zo sluit Koolmees af met: Samen met beoogde uitvoerders en sociale partners bereiken we vooruitgang, maar er blijven uitdagingen. Hoewel uiteindelijke keuzes over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aan een volgend kabinet zijn, blijven wij ook de komende periode met onverminderd commitment gezamenlijk aan deze uitdagingen werken, om zo een arbeidsongeschiktheidsverzekering te creëren die recht doet aan het advies van de Stichting (van de Arbeid).

zzpservicedesk.nl schrijft hierover:
Uit het voorstel bleek dat ‘keuzevrijheid’ voor zelfstandigen belangrijk is. “Vanwege de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie, biedt het voorstel verschillende keuzemogelijkheden. Zo kan elke zelfstandige zelf bepalen welke verzekering passend is.” Daardoor kan de hoogte van de premie flink verschillen.

Nadat Koolmees het voorstel aan het UWV en de Belastingdienst had voorgelegd, bleek dat juist deze ‘keuzevrijheid’ uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

Alternatieve manieren

Minister Koolmees kijkt nu naar alternatieve manieren om de verplichte AOV te regelen. Een mogelijkheid die “recht doet aan advies van de Stichting”. Zo wordt er gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten. 

Wanneer de verplichte AOV er gaat komen is nog niet bekend. “Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten.”

De volledige Kamerbrief d.d. 26 maart van Wouter Koolmees “Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen” is hier te downloaden/lezen.

Vakbond CNV (waar onze secretaris Mark Lantrok een bestuursfunctie vervuld) heeft hier een Q&A pagina met veel informatie over het onderwerp. Zoals waarom er in 2019 een pensioenakkoord kwam en waarom de uitwerking zo lang duurt.

Gemeente Capelle start ondernemersspreekuur

Wethouder Harriët Westerdijk (Economie) wil in deze uitdagende tijden de Capelse ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom wordt er een (digitaal) ondernemersspreekuur ingesteld. Tijdens dit ondernemersspreekuur kunnen allerlei vragen rond ondernemen gesteld worden aan de wethouder. Harriët Westerdijk probeert de vragen direct tijdens het spreekuur te beantwoorden, maar het kan zijn dat sommige antwoorden meer tijd nodig hebben. Uiteraard wordt er dan zo snel mogelijk op teruggekomen.

Het eerste ondernemersspreekuur is vrijdag 16 april van 13.00 uur tot 14.30 uur. Om zoveel mogelijk ondernemers te woord kunnen staan, is voor elke afspraak ca. 12 minuten de tijd. Ondernemers die een afspraak willen maken, kunnen hun verzoek mailen naar ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl. Dan wordt de afspraak ingepland.

Ook leden ZZP Capelle flink geraakt door brand in Ondernemershuis

Zéker vier leden van ZZP Capelle hebben direct te maken met de gevolgen van de brand in het Ondernemershuis. Wim Schipper als eigenaar van het gebouw, Frans Schreutelkamp, Rob Storm en Tjeerd de Lange als zelfstandig ondernemers in het gebouw. ZZP Capelle voorzitter Rob Nieuwveld ging met hen op dinsdag 23 maart in gesprek.

Wim Schipper vertelde dat hij natuurlijk persoonlijk geraakt is. Het was immers een heel bijzonder en uniek project destijds begin 2013 om het Ondernemershuis op te zetten. Wim is erg betrokken bij de huurders en daarmee in gesprek. Bij elke huurder hoort een eigen verhaal, sommigen zijn diep verdrietig, anderen zijn boos. De ene huurder leidt niet of nauwelijks schade en zet zijn/haar laptop gewoon elders neer om te werken en anderen hebben apparatuur, opslag, papieren dossiers en archieven of ateliers.
Op gebied van herstel is nog weinig te zeggen. De enorme hitte heeft een gigantische impact. Experts van verzekeraars gaan de zaak onderzoeken en ook via betrokken instanties zoals Bouw en Woningtoezicht onderzoeken of herstel mogelijk is of dat het gebouw herbouwd dient te worden wat inhoudt dat eerst de restanten gesloopt dienen te worden. Via diverse media (Rijnmond en AD) wordt hierover bericht.

Frans Schreutelkamp (De Tijdwinkel, reparatie van uurwerken waaronder antieke klokken) vertelde op dinsdag dat de emoties flink loskwamen. Frans had een opslagruimte aan de kant van de meubelzaak dus de kans is groot dat daar veel schade is. Op dat moment had Frans daar nog geen zicht op. Het winkeltje dat Frans heeft leek qua schade mee te vallen, afgezien van waterschade. Hoeveel rook- en roetschade er is, is nog onduidelijk. Frans had al contact gehad met de eigenaar van het gebouw over een mogelijke vervangende ruimte.

Voor Rob Storm (onze penningmeester) is er geen schade. Rob huurde een werkplek in het Ondernemershuis echter werkt met een laptop en ‘in the cloud’.

Tjeerd de Lange (FlexLounge, zaalverhuur, bruin café, restaurant) vertelde dinsdag dat de emoties loskomen. dat het erop lijkt dat er alleen een gigantische waterschade is. Wat de impact daarvan is, is nog niet te zeggen. Ook is voor Tjeerd nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de FlexLounge. Het trieste is ook dat juist in 2020 extra zalen in gebruik konden worden genomen na een grote verbouwing met een extra trap naar boven.

We wensen allen al het goede en blijven in contact

TONK regeling in Capelle aan den IJssel

Inwoners van Capelle aan den IJssel kunnen de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten TONK aanvragen bij IJsselgemeenten. Het is een vergoeding voor woonkosten voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronamaatregelen.

Harriët Westerdijk, wethouder in Capelle zei hierover: “Door de maatregelen tegen corona hebben veel mensen nu minder inkomen. Dat kan gaan om ondernemers/zzp’ers maar ook om werknemers die nu minder uren kunnen werken. Zij hebben daardoor misschien moeite om hun woonlasten te betalen. Dat gaat om huur en hypotheek en gas, water en elektriciteit. De TONK kan een bijdrage in de kosten geven.”

Bij Radio Capelle gaf de wethouder een nadere toelichting op de regeling. Het interview is te beluisteren via de volgende link: http://radiocapelle.nl/podcasts/4596-wethouder-westerdijk-over-de-tonkregeling/

TONK
IJsselgemeenten geeft een maximale vergoeding van € 325 per maand. Hoeveel iemand krijgt hangt af van de situatie. Er wordt gekeken hoe hoog de woonkosten zijn, het inkomen vóór corona en in januari 2021 en wat iemand zelf nog kan betalen. Naar spaargeld, ander vermogen of bezit wordt niet gekeken.

Ondernemers die een Tozo uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ontvangen, kunnen ook in aanmerking komen voor de TONK.

De TONK is aan te vragen voor de maanden januari tot en met juni 2021, dus met terugwerkende kracht.

Meer informatie en aanvragen
Op www.ijsselgemeenten.nl/TONK staat meer informatie en het formulier voor aanvragen.

Het formulier is ook te krijgen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 – 284 84 57 (van 8.00 tot 12.00 uur). Met vragen kunt u ok mailen naar tonk@IJsselgemeenten.nl

Bron: www.capelleaandenijssel.nl en www.radiocapelle.nl

ZZP Capelle Ondernemersontbijt 7 oktober

We kunnen weer starten met het populaire Ondernemersontbijt. Na overleg met Brownies&downieS en Bibliotheek aan den IJssel is het maximaal aantal deelnemers gelet op de 1,5 meter afstand gesteld op 10 inclusief voorzitter Sandra Langenberg. Op woensdag 7 oktober 2020 is er derhalve een nieuw ondernemersontbijt gepland.

Jij kunt als zzp’er erbij zijn maar vooraf aanmelden is absoluut verplicht gelet op corona en het maximaal aantal deelnemers! Geef je op via mail: ontbijt@zzpcapelle.nl en sluit gezellig aan bij dit netwerk ontbijt van 08.00 uur tot 09.30 uur!

De locatie: Brownies & downieS op het Stadsplein 39 in Capelle aan den IJssel.

Deelnemers krijgen een gevarieerd ontbijt (ontbijtplank) inclusief een eerste kop koffie of thee. Glütenvrij brood is beschikbaar. De prijs van het ontbijt: € 8,50 ter plaatse te voldoen individueel door elke deelnemer. Aantal aanmeldingen maximaal 9 rekening houdend met corona maatregelen.

We moeten een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke veranderingen op gebied van corona maatregelen.

Je deelname vindt uitsluitend plaats op inschrijving door je aan te melden bij Sandra via mail: ontbijt@zzpcapelle.nl. Je ontvangt een bevestiging per mail terug en alleen dan is je komst bevestigd! De inschrijving sluit op zondag voorafgaand aan het ontbijt: dat is zondag 4 oktober 2020.

We hebben een strakke formule. Na een korte inleiding krijgt iedere ondernemer de tijd zich voor te stellen en inventariseren we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na afloop is er nog voldoende tijd om te netwerken.

Annuleringen tot 24.00 uur van tevoren uitsluitend via mailadres: ontbijt@zzpcapelle.nl. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang verzoeken we de deelnemer om de € 8,50 alsnog te betalen in verband met gemaakte reservering.

Pages: 1 2 3 14