ZZP Capelle Ondernemersontbijt 7 oktober

We kunnen weer starten met het populaire Ondernemersontbijt. Na overleg met Brownies&downieS en Bibliotheek aan den IJssel is het maximaal aantal deelnemers gelet op de 1,5 meter afstand gesteld op 10 inclusief voorzitter Sandra Langenberg. Op woensdag 7 oktober 2020 is er derhalve een nieuw ondernemersontbijt gepland.

Jij kunt als zzp’er erbij zijn maar vooraf aanmelden is absoluut verplicht gelet op corona en het maximaal aantal deelnemers! Geef je op via mail: ontbijt@zzpcapelle.nl en sluit gezellig aan bij dit netwerk ontbijt van 08.00 uur tot 09.30 uur!

De locatie: Brownies & downieS op het Stadsplein 39 in Capelle aan den IJssel.

Deelnemers krijgen een gevarieerd ontbijt (ontbijtplank) inclusief een eerste kop koffie of thee. Glütenvrij brood is beschikbaar. De prijs van het ontbijt: € 8,50 ter plaatse te voldoen individueel door elke deelnemer. Aantal aanmeldingen maximaal 9 rekening houdend met corona maatregelen.

We moeten een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke veranderingen op gebied van corona maatregelen.

Je deelname vindt uitsluitend plaats op inschrijving door je aan te melden bij Sandra via mail: ontbijt@zzpcapelle.nl. Je ontvangt een bevestiging per mail terug en alleen dan is je komst bevestigd! De inschrijving sluit op zondag voorafgaand aan het ontbijt: dat is zondag 4 oktober 2020.

We hebben een strakke formule. Na een korte inleiding krijgt iedere ondernemer de tijd zich voor te stellen en inventariseren we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na afloop is er nog voldoende tijd om te netwerken.

Annuleringen tot 24.00 uur van tevoren uitsluitend via mailadres: ontbijt@zzpcapelle.nl. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang verzoeken we de deelnemer om de € 8,50 alsnog te betalen in verband met gemaakte reservering.

ZZP Capelle borrel bij HIT eten & drinken 21 september

Op maandag 21 september organiseren we een Ondernemersborrel tussen 17 en 19 uur in Restaurant HIT eten & drinken in recreatiegebied Hitland op de grens van Capelle en Nieuwerkerk.

Deze heeft als doel om elkaar te ontmoeten en te praten over wat de afgelopen maanden vanaf maart met een ieder gedaan heeft, wat de zakelijke ervaringen zijn en wat de gedachten zijn over de nabije toekomst.

Mede vanwege corona-maatregelen is aanmelden vooraf verplicht via info@zzpcapelle.nl zodat we o.a. het aantal bezoekers kunnen monitoren.

We zien je graag maandag 21 september aan de Blaardorpseweg 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel, met ruime parkeergelegenheid voor auto’s.

Tozo regeling aangepast per 1 juni

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september.

Overigens zijn in Capelle aan den IJssel tot nu toe 834 aanvragen ingediend. Mogelijk zal een deel daarvan na afloop van de Tozo-regeling nog een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. 

De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

  • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal – voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk – bedraagt 10.157 euro.

Aanvraag van Tozo 2 doe je per 1 juni bij je woongemeente. Houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.

Wat de regeling precies inhoudt kun je hier lezen bij de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Gemeente Capelle helpt ondernemers met pakket maatregelen

Onderstaand bericht van gemeente Capelle aan den IJssel is van 24 maart 2020.

De gemeente Capelle aan de IJssel heeft vandaag een pakket aan maatregelen genomen om ondernemers te helpen om door de coronacrisis heen te komen.  Het college van burgemeester en wethouders heeft dat vandaag besloten. De maatregelen sluiten aan bij het landelijke beleid en gaan direct in en gelden voorlopig tot 1 juli 2020.

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen, mogen de gemeentelijke belastingen later betalen. Daarnaast hoeven eigenaren van hotels geen toeristenbelasting te betalen. Martkkooplieden hoeven de komende maanden geen marktgeld te betalen.

Wethouder Harriët Westerdijk van Economische Zaken: “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor iedereen. De Capelse ondernemers worden hard getroffen. Ondernemers – groot en klein – kunnen het dan niet altijd alleen af, daarom neemt de gemeente Capelle direct maatregelen. Maatregelen die aansluiten bij het landelijke beleid. Daarmee geven we ondernemers lucht, zodat bedrijven deze crisis overleven en straks kunnen blijven ondernemen.”

Wethouder Nico van Veen van Financiën (foto): ”Het zijn bijzondere tijden, die vragen om bijzondere maatregelen. Ondernemers in verschillende bedrijfstakken sluiten momenteel hun deurenen hebben geen of nauwelijks inkomen en hebben het lastig om hun personeel te betalen. Ze kunnen vooral niet doen waar ze goed in zijn: ondernemen. De gemeente Capelle wil met de maatregelen ondernemers en bewoners helpen”.

Bewoners hoeven geen boete te betalen 

Capellenaren die de gemeentelijk belastingen nog niet hebben betaald hoeven nu geen boete te betalen. De zogenoemde invorderingskosten worden normaal doorberekend bij te late betaling. De gemeente stuurt bewoners nu een kosteloze herinnering.

Landelijke maatregelen

De maatregelen in Capelle komen bovenop de landelijk maatregelen. Ondernemers die in de problemen zitten mogen de landelijke belasting later betalen en krijgen geen boetes opgelegd. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen voor drie maanden bij de gemeente een uitkering aanvragen, zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben.

De Coronacrisis: Leden ZZP Capelle delen ervaringen – Interactief

In deze tijd van onzekerheid vanwege het coronavirus en de gevolgen ervan voor het zakelijk- en maatschappelijk leven, ervaren o.a. zzp’ers annuleringen, het uitstellen of uitbijven van mogelijke opdrachten en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties. Wat doe jij om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen, heb je hulp nodig, heb je creatief geanticipeerd op de situatie en wil je dat met ons delen?

Dit bericht op de website geeft de mogelijkheid om ervaringen te delen, vragen te stellen, suggesties te doen en wat nog meer, zodat we als leden van de vereniging dat verenigde wat nu speelt te manifesteren.

Voor een reactie dien je ingelogd te zijn. Ben je je inloggegevens kwijt meldt dit dan via info@zzpcapelle.nl en we zorgen voor vernieuwing.

Schroom niet om open te zijn, er ontstaan ook mooie dingen uit deze situatie rond het coronavirus, afgezien van alle ellende van hen die met het daadwerkelijke virus te maken hebben. Samen zijn we sterker en samen kunnen we leren van elkaar.
– Bestuur ZZP Capelle

Pages: 1 2 3 4 14