ZZP Capelle Kerstborrel 19 december 2019

Op donderdag 19 december 2019 organiseert ZZP Capelle een kerstborrel in de Pub van het restaurant van Golfbaan Hitland. Inloop vanaf 17.00 uur, einde 19.30 uur, voor leden en niet-leden gratis toegankelijk na aanmelding.

Bij HIT eten en drinken hebben we ook de nieuwjaarsborrel gedaan. Bij de kerstborrel zorgen wij voor luxe sandwiches en uitgebreide bittergarnituur !
Het bestuur zal dan zorgdragen voor inzicht in de concept plannen, waarmee ZZP Capelle in 2020 een nieuw Elan tegemoet gaat.
Kern voor het nieuwe jaar 2020, is dan onder andere:
1. Nieuw LOGO 
2. Nieuwe Flyer 
3. Nieuwe verbindingen met de Gemeente 
4. En ook de nieuwe Raad van Expertise (probleem oplossingen)
5. Doelgerichte ledenwerving onder ruim 3.000 Capelse ZZPers

Geef a.u.b. even aan bij het secretariaat “ info@zzpcapelle.nl ” de aanwezigheid van 1 of meerdere personen bij de kerstborrel.

Locatie: HIT eten en drinken, Restaurant van Golfbaan Hitland, parkeren op parkeerplaats golfbaan, Blaardorpseweg 12911 BC, Nieuwerkerk aan den IJssel, 100 meter buiten Capelle.
www.hitetenendrinken.nl

We hopen je daar te begroeten,
Bestuur ZZP Capelle

Terugblik Workshop Woonkamer Indeling

Op 8 oktober 2019 heeft de workshop Woonkamer Indeling van Brenda Schram plaatsgevonden. Het werd een inspirerende interactieve avond waarbij het ‘work’ deel ontspannend en gelijkertijd ‘hard werken’ was. De deelnemers gingen aan de slag met de indeling van de eigen woonkamer én die van iemand anders.

Brenda Schram, zelfstandig ondernemer met haar BINNENHUISONTWERP Brenda Schram maakte de deelnemers ervan bewust dat het leuk is om verrast te worden door wat er allemaal mogelijk is én te leren met een andere blik te kijken naar iets wat voor jou zo vanzelfsprekend is. Deze andere manier van kijken kun je ook toepassen binnen je bedrijf.


Dit is wat Brenda Schram er zelf over schreef:

“Wát een enthousiaste groep ZZP’ers mocht ik dinsdagavond 8 oktober ontvangen voor de workshop ‘Woonkamer indeling’. Maar liefst 11 mannen en vrouwen kwamen naar de FlexLounge om samen te ontdekken waar de verborgen talenten van hun woonruimte liggen.

Doel van deze workshop was anders leren kijken. Om dat te kunnen doen is het belangrijk de bekende ‘blinde vlek’ weg te nemen. Wat u in uw business vanzelfsprekend al jaren op manier X doet, kan door iemand met een frisse blik op de zaken heel anders worden ingevuld.

En daarom koos ik voor huizenruil en ging iedereen in opperste concentratie (het was muisstil!) aan de slag met de plattegrond van het huis van een collega ZZP’er!

Met een zogenaamd vlekkenplan kregen eerst grofweg de verschillende functies in de ruimte een plekje. Daarna werden alle deelnemers uitgedaagd een programma van eisen voor deze functies op te stellen. Groot aandachtspunt, dat ook zeker opgaat bij het kritisch kijken naar de eigen onderneming, is het zo lang mogelijk openhouden van alle opties. Word niet te snel concreet en vul niet te snel in.

Nu was het hoog tijd om de kamer echt te gaan indelen. Met schaalmodellen van meubels werden in rap tempo nieuwe woonkamers gecreëerd en was iedereen nieuwsgierig hoe de ander zijn of haar huis had ingericht. Dit leverde voor sommigen verrassende nieuwe inzichten op.

Tot slot hebben we kort gebrainstormd over hoe het anders leren kijken handen en voeten kan krijgen in de eigen onderneming. En die frisse blik; vraag die vooral eens aan iemand die niets van uw business weet. Daar kunnen hele verfrissende dingen uitkomen.”

Voor ons een goede samenvatting van een leerzame, leuke avond.

Workshop Woonkamer Indeling 8 oktober 2019

ZZP Capelle organiseert in samenwerking met Binnenhuisontwerp Brenda Schram een interactieve workshop op dinsdag 8 oktober 2019, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur):

Workshop Woonkamer Indeling (ook voor mannen!!)
‘STAAT JOUW BANK DAAR? LEUK!’
kom thuis met een andere kijk op jouw vertrouwde kamer

Wat ga je doen?
Aan de slag met de indeling van jouw eigen woonkamer én die van iemand anders. Een klein stukje theorie, maar vooral veel dóen! Het is niet moeilijk, er is geen goed of fout, iedereen kan meedoen.

Waarom?
Omdat het leuk is verrast te worden door wat er allemaal mogelijk is én te leren met een andere blik te kijken naar iets wat voor jou zo vanzelfsprekend is. Deze andere manier van kijken kun je ook toepassen op je eigen bedrijf c.q. binnen je werkomgeving.

Door wie?
BINNENHUISONTWERP Brenda Schram | INDELING | INRICHTING | STYLING

Wanneer?
Dinsdag 8 oktober 2019.
( minimaal 8 deelnemers en maximaal 20)

Hoe laat?
19.30 uur inloop, 20.00 uur start workshop, einde rond 22.00 uur

Waar?
Flexlounge, Lylantseplein 1, Capelle aan den IJssel

Toegang
Voor leden gratis, voor anderen € 10,– per persoon inclusief eerste consumptie.

Aanmelden? 
Via een korte email naar info@zzpcapelle.nl.

Belangrijke voorbereiding! 
Neem op de avond van de workshop een bouwtekening of lege plattegrond (schaal 1:50) van je eigen woonkamer mee (op papier, niet digitaal)! Er mogen geen meubels op ingetekend staan, behalve bijv. de vaste opstelling van de keuken.
Heb je geen bouwtekening of lege plattegrond? Teken dan zelf de contouren van de ruimte (woonkamer met evt open keuken) op schaal (1:50) en geef duidelijk aan waar de deuren en de ramen zich bevinden.
Problemen met deze voorbereiding of kun je zelf niet printen? Laat dit dan op tijd aan Brenda weten via info@binnenhuisontwerp.com (minimaal 3 dagen voor aanvang van de workshop), dan helpt zij je natuurlijk op weg!

Penningmeester Rob Storm over zelfstandigen aftrek 2020

Onze penningmeester geeft hier zijn reactie op hetgeen tijdens Prinsjesdag 2019 is gepresenteerd en betrekking heeft op de zzp-er.

Beste ZZP Capelle leden,
voor de ZZP-er gaan volgens de aangekondigde plannen van het kabinet op Prinsjesdag (2019) iets veranderen voor de zelfstandigen aftrek (2020).

De regeling voor 2017, 2018 en 2019 betreft een belastingvrije som van 7280 euro per jaar, hierover zal zodoende geen belasting worden geheven. U verdient dit bedrag als ZZP-er gewoon netto.

In de plannen van Prinsjesdag (2019) is gemeld dat deze zelfstandige aftrek in 2020 (waarschijnlijk) terug gaat naar een belastingvrije som van 5000 euro per jaar.

Wat betekent dat voor de ZZP-er:

Een terugval van een belastingvrije som van 2280 euro, wat neerkomt op een nette bedrag van circa 750 euro per jaar.

Dit vertaald zich terug van een “netto bedrag” van 62,50 euro per maand. (afhankelijk van de belastingschijf die van toepassing is)

Advies:

Kijk goed of er geen kosten in aftrek kunnen worden genomen, voor kantoor/magazijn aan huis en dergelijke. Vraag uw accountant/boekhouder voor de mogelijkheden !

Met vriendelijke groet,

Penningmeester ZZP-Capelle

(foto: StellrWeb thank you)

Prinsjesdag 2019 en de zzp’er

Het platform ikwordzzper.nl plaatste een – naar onze mening – goed artikel over wat hetgeen uit Prinsjesdag 2019 betekent voor ons zzp’ers.

“Een aantal maatregelen die op Prinsjesdag 2019 werden gepresenteerd waren al eerder uitgelekt. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De zzp’ers moeten zich op den duur gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ingaat en wat het gaat kosten, blijft onduidelijk. Het kabinet komt in de zomer van 2020 met een voorstel.

In de Miljoenennota herhaalt het kabinet de maatregelen die zijn afgesproken in het Pensioenakkoord. Daarin staat onder andere dat zelfstandigen meer mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen. Dat betekent niet dat ze verplicht moeten sparen voor hun pensioen.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring

Verder geldt vanaf 2021 een minimum uurtarief van € 16 per uur voor zzp’ers. Deze maatregel is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Diverse belangenbehartigers en politieke partijen pleiten voor een hoger minimumtarief, maar door EU-wetgeving is dat niet mogelijk.

Bij zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 gaat het kabinet ervan uit dat mensen kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren.

De zzp’ers met een hoog tarief zullen vanaf 2021 werken met een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Hoe en wanneer deze verklaring kan worden ingezet is nog onduidelijk, ook wat de inhoud zal zijn.

Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Dat de zelfstandigenaftrek met ruim € 2.000 omlaag zou gaan las je al eerder in dit nieuwsbericht. Echter nu is bekend geworden dat dit in acht stappen gaat plaatsvinden vanaf 2020 ieder jaar € 250 en één keer een stap van € 280. Uiteindelijk zal er in 2028 een bedrag van € 5.000 aan zelfstandigenaftrek overblijven. Doordat er ook maatregelen worden genomen die de lasten zullen verlichten, zoals het verhogen van de arbeidskorting, zullen volgens de eerste berekeningen zelfstandigen er uiteindelijk op vooruit gaan.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting wordt over het gehele traject verhoogd met in totaal
€ 285, verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022. De algemene heffingskorting wordt met € 78 extra verhoogd in 2020 en € 2 extra in 2021.

Flex en ZZP slecht voor economie

Ondanks de even spaarzame als obligate mooie woorden kan de Miljoenennota niet verhullen dat het kabinet weinig op heeft met zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers. Het beeld dat het kabinet heeft van deze categorie werkenden is uitgesproken negatief. Een serieuze onderbouwing daarvan zoekt de lezer tevergeefs. Lees verder in deze blog van ZZP Expert Pierre Spaninks.

Inkomstenbelasting gaat omlaag bij modale zzp’er

Betaal je nu nog 36,65% inkomstenbelasting tot € 20.384 belastbare winst en tot € 68.507 38,1% belasting. Vanaf 2020 zal er over de eerste € 68.507 een percentage van 37,35% gaan gelden en daarboven 49,5% waar nu nog 51,75% over wordt geheven. Dit betekent in de praktijk dat zzp’ers met een laag inkomen er op achteruit zullen gaan en modale inkomens en hoger er op vooruit.

Subsidieregeling vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Doel van het STAP-budget is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt.

Bijtellingspercentage elektrische auto omhoog

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak gaat in 2020 omhoog. En bedraagt dan 8% over de eerste € 45.000 cataloguswaarde en 22% over het meerdere.

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting en BPM voor volledig elektrische auto’s blijft tot 2025 gehandhaafd. Hybride auto’s blijven tot 2025 profiteren van een korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting.

Overige wetswijzigingen voor zzp’ers

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels. of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app van de Kamer van Koophandel.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij deze materie? Word dan lid van Het Ondernemerscollectief en vraag het aan de Fiscale Helpdesk of zoek een boekhouder bij jou in de regio via www.zzpboekhoudkantoor.nl.

Foto: Chiara Daneluzzi (thank you)

Pages: 1 2 3 4 5 13