Mooi bericht voor ondernemers van Harriët Westerdijk

Wethouder Harriët Westerdijk (o.a. Economie) schreef op social media een Hartenkreet voor ondernemers die we graag letterlijk overnemen:

“Afgelopen week zijn we als maatschappij geconfronteerd met een toch alsnog onverwachts grote uitbraak van het coronavirus. De gezondheid van onze inwoners staat hierbij voorop. Om deze gezondheid en daarnaast onze gezondheidszorg te beschermen heeft de landelijke overheid maatregelen getroffen.

Deze maatregelen hebben direct grote gevolgen voor veel ondernemers. Hierbij lijkt het er nu op dat de directe impact het grootst is voor vooral ZZP’ers en de kleine en middelgrote bedrijven met minder weerstand. Een evenementenbureau waarvoor geldt dat alle evenementen voor 2 weken zijn afgelast. Een marktkoopman waarvoor de weekmarkt is afgelast. Een taxichauffeur die nog amper ritten heeft. Het Italiaanse restaurant of het eetcafé op de hoek waar de afgelopen dagen tot 70% van de reserveringen worden afgezegd. Een winkelier met een eigen zaak in het centrum waar op zaterdag voor het eerst sinds jaren vrije parkeerplaatsen te over zijn. Het gemis aan inkomsten en het verlies door ongebruikte voorraad is slechts het begin. Alle vaste lasten – zoals huur, rente, belastingen, verzekeringen en personeelslasten – lopen door. Aan ondernemen zitten risico’s, maar wanneer is nog sprake van ondernemersrisico? Deze groep mensen komt zonder inkomen te zitten; de vraag is voor hoelang?

Het uitbreken van het coronavirus wordt juridisch gezien als overmacht, vergelijkbaar aan een natuurramp of als een “Act of God”; een onvoorziene omstandigheid, die niet zomaar verzekerd is. Is het dan gerechtvaardigd te stellen dat een ondernemer een dergelijk risico moet voorzien en bedacht moet zijn op de gevolgen voor bijvoorbeeld zijn of haar personeel? Deze situatie is nog nooit voorgekomen en vraagt om bijzondere maatregelen.

Met stijgende verbazing zie en hoor ik dan ook hoe het maatschappelijk beeld van ondernemers nu wordt neergezet. In de media, op straat en zeker ook door de landelijke overheid wordt het woord “ondernemersrisico” te pas en onpas gebruikt, alsof het een soort toverwoord is. Het begrip ondernemersrisico staat voor de risico’s die volgen uit het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf, voor zover dit verzekerd kan worden. Het zijn risico’s die je in loondienst niet loopt, maar waarvan je je als ondernemer bewust bent.

Op dit moment zijn er slechts een beperkt aantal maatregelen genomen voor ondernemers die getroffen zijn door deze crisis. Zo kan een ZZP’er zich voor tijdelijke bijstand melden bij de gemeente (in onze regio bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen) en ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op tijdelijke werktijdverkorting via het UWV. Nu begrijp ik terdege dat we geen helikopter met gratis geld over het land kunnen laten rondvliegen. Tegelijkertijd zie ik dat door de grote hoeveelheid kleine bedrijven die nu worden geraakt, dit een macro-economisch landelijk probleem wordt. Een economische krimp ligt in het verschiet.

Het MKB was in 2018 goed voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid in Nederland. Dit vraagt om meer en snellere maatregelen van de overheid: versoepeling van de nog steeds strenge eisen voor de werktijdverkorting, herinvoering van de deeltijd-WW voor het MKB, fiscale maatregelen (denk aan langer uitstel van betaling, versnelde afschrijving, verruiming van verliesverrekening en de mogelijkheid tot btw-aangifte per kwartaal voor alle ondernemers), een nieuwe crisis- en herstelwet die overheidsinvesteringen dit en volgend jaar aanjaagt, en zelfs een noodfonds voor sectoren die het meest te lijden hebben kan nu niet worden uitgesloten.

Mijn hartenkreet is dan ook: laat redelijkheid prevaleren boven rechtlijnigheid en onderneem nu actie voor onze ondernemers om grotere maatschappelijke problemen als gevolg van deze coronacrisis te voorkomen. Ondernemers zijn mensen als u en ik, die elke dag met hart en ziel werken om met elkaar dit land een goede economische basis te geven. Ondernemersrisico is geen toverwoord. Deze crisis is een risico dat je met elkaar draagt. We worden allemaal geraakt en ook ondernemers – groot en klein – kunnen het dan niet altijd alleen af.

Harriët Westerdijk
(op persoonlijke titel)”

De gevolgen van het Coronavirus voor de zzp’er

Er zijn al veel voorbeelden van zzp’ers die schade lijden vanwege maatregelen die genomen worden in verband met bestrijding van het coronavirus. Annuleringen op verschillend gebied zorgt voor inkomstenderving.

Alle ondernemers, dus ook de zzp’ers, mogen het betalen van belastingen uitstellen. Heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Uitstel van betaling is mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers. Lees erover op de website van de Belastingdienst – HIER

Vandaag – zondag 15 maart – was minister Eric Wiebes (enonomische zaken) in het TV programma WNL op Zondag. Op Nu.nl een samenvatting die er niet om liegt qua kop van het artikel . Lees HIER het artikel “Wiebes over zzp’ers in problemen door corona: ‘Zelf bewust risico genomen'”.

Waar kun je als zzp’er terecht voor informatie en vragen?

Op 13 maart heeft de Kamer van Koophandel  een speciaal Coronaloket geopend: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Hier  kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17 uur op 0800-2117.

Daar is ook informatie beschikbaar over Het Besluit Bijstand Zelfstandigen, een regeling bij de gemeente voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen.

Voor de IJsselgemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas hier een directe link naar de pagina daarover.

Voorwaarden voor Het Besluit Bijstand Zelfstandigen zijn:

  • je bent minimaal 1,5 jaar zelfstandig ondernemer
  • je inkomensproblemen zijn tijdelijk
  • je bedrijf is levensvatbaar
  • je kunt niet op andere manieren aan geld komen (zoals: inkomen partner, bank, familie, spaargeld en eigen vermogen).

Save the date: 15 juni Zomerbuffet bij Zwervers

Onder voorbehoud van ontwikkelingen vanwege het coronavirus:
Op maandag 15 juni organiseert ZZP Capelle, samen met partner ZZP Krimpenerwaard, het ZZP Zomer Buffet. Het wordt een informeel event, waarin je optimaal gelegenheid krijgt om te netwerken.

Nadere details en wijze van inschrijving volgen binnenkort.

De locatie:
Voetbalvereniging CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XW Capelle aan den IJssel

Inloop : 17:00 uur
Aanvang: 18:00 uur
Einde : 22:00 uur

Bezoek de Capelse Ondernemersbeurs op 7 april 2020

ZZP Capelle neemt als samenwerkende partner deel aan de Capelse Ondernemersbeurs op 7 april 2020 in het Zalmhuis. De leden van ZZP Capelle zijn van harte welkom op deze beurs om andere ondernemers te ontmoeten en te netwerken.

In samenwerking met Gemeente Capelle, Economisch Netwerk Capelle, ZZP Capelle en Capelle Business Plaza organiseert Expo Select de Capelse Ondernemersbeurs 2020.

ZZP Capelle heeft een stand op de beurs.

Ruim 25 ondernemers presenteren zich in het vernieuwde Zalmhuis en daarnaast verwacht Expo Select zo’n 200 bezoekers.

Gratis entree, hapjes en drankjes.

Je bent welkom van 16.00 – 20.00 uur bij
het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Capelle aan den IJssel

Laat ons svp weten of je komt via een email naar info@zzpcapelle.nl

‘Akkoord bereikt over verzekering arbeidsongeschiktheid ZZP’ers’

De sociale partners zouden na lang onderhandelen een akkoord hebben bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Ze willen het volgende week presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, meldt het FD.

Om de verzekering betaalbaar te houden wordt de uitkering voor zelfstandigen lager dan die van werknemers, vertelt Martine Wolzak van het FD. Zelfstandigen zouden maximaal 1650 euro bruto per maand krijgen. Dat staat gelijk aan het wettelijk minimumloon. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk, maar zal niet hoger worden dan 200 euro bruto per maand. De meeste zzp’ers zullen tussen de 80 en 130 euro per maand moeten gaan betalen. Die premie is aftrekbaar.

Acceptatieplicht

Als de nieuwe verzekering erdoor komt, geldt er een acceptatieplicht. Dat betekent dat alle zzp’ers eraan mee moeten doen. Het voorstel moet wel eerst nog langs de achterban van de sociale partners. Dat zou deze week gebeuren. Bij een akkoord van de achterban wordt het plan volgende week gepresenteerd aan minister Koolmees.

Teleurstellend

Roos Wouters van de Werkvereniging, een belangenplatform voor modern werkenden, onder wie zzp’ ers, vindt het voorstel teleurstellend. Wat de zzp’ers volgens haar wél wilden was een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden met een nominale premie en een lage dekking, waardoor sowieso de premie laag zou zijn. Er is is helemaal niets gedaan met de inbreng van de zzp-organisaties, zegt ze.

Doorberekenen

Het idee dat zzp’ers de relatief hoge premie zouden kunnen doorberekenen aan hun opdrachtgevers, vindt Beugel absurd. ‘Het idee dat je nu niet een euro per uur extra vraagt, maar opeens wel op het moment dat je een verplichte AOV hebt, is een hele rare gedachtegang.’

Bron: https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10403613/akkoord-bereikt-over-verzekering-arbeidsongeschiktheid-zzp-ers

Foto  Cytonn Photography 

Pages: 1 2 3 4 5 14