‘Invoering verplichte AOV voor zzp’ers duurt nog jaren’

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou komen. Zzp’ers betalen dan maandelijks premie. Een jaar geleden, maart 2020, presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid hier een voorstel voor. In een Kamerbrief van 26 maart 2021 beschrijft Koolmees dat de uitvoering op grote problemen stuit.

Zo sluit Koolmees af met: Samen met beoogde uitvoerders en sociale partners bereiken we vooruitgang, maar er blijven uitdagingen. Hoewel uiteindelijke keuzes over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aan een volgend kabinet zijn, blijven wij ook de komende periode met onverminderd commitment gezamenlijk aan deze uitdagingen werken, om zo een arbeidsongeschiktheidsverzekering te creëren die recht doet aan het advies van de Stichting (van de Arbeid).

zzpservicedesk.nl schrijft hierover:
Uit het voorstel bleek dat ‘keuzevrijheid’ voor zelfstandigen belangrijk is. “Vanwege de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie, biedt het voorstel verschillende keuzemogelijkheden. Zo kan elke zelfstandige zelf bepalen welke verzekering passend is.” Daardoor kan de hoogte van de premie flink verschillen.

Nadat Koolmees het voorstel aan het UWV en de Belastingdienst had voorgelegd, bleek dat juist deze ‘keuzevrijheid’ uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

Alternatieve manieren

Minister Koolmees kijkt nu naar alternatieve manieren om de verplichte AOV te regelen. Een mogelijkheid die “recht doet aan advies van de Stichting”. Zo wordt er gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten. 

Wanneer de verplichte AOV er gaat komen is nog niet bekend. “Elke variant op een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt met complexiteit, kent uitvoeringsvraagstukken en kost jaren om van tekentafel naar praktijk om te zetten.”

De volledige Kamerbrief d.d. 26 maart van Wouter Koolmees “Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen” is hier te downloaden/lezen.

Vakbond CNV (waar onze secretaris Mark Lantrok een bestuursfunctie vervuld) heeft hier een Q&A pagina met veel informatie over het onderwerp. Zoals waarom er in 2019 een pensioenakkoord kwam en waarom de uitwerking zo lang duurt.

Verbinder en organisator. Organisatie van sociaal maatschappelijke evenementen. Vaak zijn hierin (zelfstandig) ondernemers betrokken.

Geef een reactie