De statuten van de vereniging zijn via een PDF-download beschikbaar. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
We zijn ons er van bewust dat deze statuten onderhevig zijn aan verandering, zoals de tenaamstelling van de vereniging welke inmiddels ZZP Capelle is.
Er wordt een geschikt moment gezocht om nieuwe statuten te laten opstellen door een notaris, uiteraard na overleg met de leden over de wijzigingen.