Penningmeester Rob Storm over zelfstandigen aftrek 2020

Onze penningmeester geeft hier zijn reactie op hetgeen tijdens Prinsjesdag 2019 is gepresenteerd en betrekking heeft op de zzp-er.

Beste ZZP Capelle leden,
voor de ZZP-er gaan volgens de aangekondigde plannen van het kabinet op Prinsjesdag (2019) iets veranderen voor de zelfstandigen aftrek (2020).

De regeling voor 2017, 2018 en 2019 betreft een belastingvrije som van 7280 euro per jaar, hierover zal zodoende geen belasting worden geheven. U verdient dit bedrag als ZZP-er gewoon netto.

In de plannen van Prinsjesdag (2019) is gemeld dat deze zelfstandige aftrek in 2020 (waarschijnlijk) terug gaat naar een belastingvrije som van 5000 euro per jaar.

Wat betekent dat voor de ZZP-er:

Een terugval van een belastingvrije som van 2280 euro, wat neerkomt op een nette bedrag van circa 750 euro per jaar.

Dit vertaald zich terug van een “netto bedrag” van 62,50 euro per maand. (afhankelijk van de belastingschijf die van toepassing is)

Advies:

Kijk goed of er geen kosten in aftrek kunnen worden genomen, voor kantoor/magazijn aan huis en dergelijke. Vraag uw accountant/boekhouder voor de mogelijkheden !

Met vriendelijke groet,

Penningmeester ZZP-Capelle

(foto: StellrWeb thank you)

Pages: