Tozo regeling aangepast per 1 juni

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september.

Overigens zijn in Capelle aan den IJssel tot nu toe 834 aanvragen ingediend. Mogelijk zal een deel daarvan na afloop van de Tozo-regeling nog een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. 

De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

  • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
  • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal – voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk – bedraagt 10.157 euro.

Aanvraag van Tozo 2 doe je per 1 juni bij je woongemeente. Houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.

Wat de regeling precies inhoudt kun je hier lezen bij de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Rob Nieuwveld

Verbinder en organisator. Organisatie van sociaal maatschappelijke evenementen. Vaak zijn hierin (zelfstandig) ondernemers betrokken.

Geef een reactie